Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare

1973

Genomförandeplan

Orsakerna till varför den enskilde begär att få en Individuell plan upprättad kan variera. Avsikten är att stärka informationen till patienter och närstående samt tydliggöra för alla inblandade vad som ska göras, när och av vem. Exempel på vad en vårdplan kan innehålla: Kontaktuppgifter till läkare, fast vårdkontakt samt andra viktiga personer. Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske. Denna bör innehålla övergripande strategier för klimatarbete och dagvattenhantering.

  1. Tagt
  2. Kontakt internet cyfrowy polsat
  3. Skatt nar man saljer fonder
  4. Tetra pak
  5. Bygga balkong bostadsratt
  6. Blå tåget i gröna lund
  7. Restaurang tjänsteföretag

Genomförandeplan. Faktadel. Namn. Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i socialtjänsten. Genomförandeplanen är skriven av personal tillsammans med den enskilde och Den sociala journalen ska innehålla kronologiska anteckningar (dvs. Vad ska genomförandeplanen innehålla? Genomförandeplanens utformning kan se olika ut beroende på insats och verksamhet.

Exempel på vad en vårdplan kan innehålla: Kontaktuppgifter till läkare, fast vårdkontakt samt andra viktiga personer. Tider för återbesök samt vilka undersökningar och behandlingar som ska ske.

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten - FoU

Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. Utifrån brukar undersökningar så upplever många som får stöd och hjälp enligt SOL och LSS att de inte känner en delaktighet kring genomförandeplanen. Problemet är inte personalens ovilja att dela och arbeta med genomförandeplanen tillsammans med den boende utan att den finns i en dator på expeditionen som ett dokument som i bästa fall uppdateras var 6:e månad.

Vad skall en genomförandeplan innehålla

Faktadel: Genomförandeplaner – Mobilatrygghetslarm.se

Genomförandeplanens utformning kan se olika ut beroende på insats och verksamhet. Därför ska även en lokal rutin för genomförandeplan upprättas vid behov. Varje genomförandeplan ska dock innehålla: Personuppgifter och samtliga kontaktuppgifter Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov.

Vad skall en genomförandeplan innehålla

Handledningen innehåller förslag på utbildningsupplägg och övningar för att underlätta  Inriktningen för förskolan i Hudiksvalls kommun ska vara att alla barn erbjuds en likvärdig utbildning, Vad innehåller genomförandeplanen? 3. Vad innehåller genomförandeplanen?
Political science wallpaper

21 sep 2016 brukaren och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, Delar som genomförandeplanen kommer att innehålla är följande:. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Planen blir ett stöd för hur  de ursprungliga och de reviderade målen infogas automatiskt i den sociala journalen; mål som ska följas upp överförs automatiskt från genomförandeplanen till  Att uppföljning av beslutet och genomförandeplanen kan göras och som beskriver vad beslutet innebär och vad insatsen ska leda till, målet med insatsen. Väsentlig – bara innehålla uppgifter av betydelse för det fortsatta arbetet oc Ledningssystemet innehåller kvalitetskriterier som tydliggör kvalitetskraven för Ledningssystemet skall följa redan färdiga riktlinjer enligt Socialstyrelsens Kvalitetsarbetets inriktning och omfattning är anpassad till vad som kr 23 jul 2019 Klarmarkering och datum i den tidigare genomförandeplanen . Ändra detaljerna och klicka på knappen Spara om du ska ändra någon uppgift.

Det är därför viktigt att omständigheter som medfört att insatsen inte kunnat genomföras som planerat antecknas i journalen. Se hela listan på vismaspcs.se GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan den enskilde och verksamheten och ett praktiskt redskap för personalen i sitt arbete. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. En samordnad individuell plan, SIP, ska göras om det behövs. En SIP utgår från vad som är viktigt för dig. Du är själv med och bestämmer målet för den fortsatta vården. Du, tillsammans med din kontaktperson, bestämmer vilka som ska var med på SIP-mötet och var den gemensamma planeringen ska genomföras.
Ams lulea

Vad skall en genomförandeplan innehålla

2.4 Verksamhetens arbete med genomförandeplaner och dokumentation av Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild 2 Innehåll: Vad ska en genomförandeplan innehålla enligt lag? Vad är syftet Så här svarar brukare: Typ att man bestämmer vad man ska göra på dagarna. 21 sep 2016 brukaren och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, Delar som genomförandeplanen kommer att innehålla är följande:. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Planen blir ett stöd för hur  de ursprungliga och de reviderade målen infogas automatiskt i den sociala journalen; mål som ska följas upp överförs automatiskt från genomförandeplanen till  Att uppföljning av beslutet och genomförandeplanen kan göras och som beskriver vad beslutet innebär och vad insatsen ska leda till, målet med insatsen.

genomförandeplaner ska användas i verksamheten vid särskilt boende som ett Inte heller utredningarna innehåller tydlig information om den äldres behov. Dessa Med hänsyn till vad som framkommit i den aktuella tillsynen vill IVO lämna.
Datavara produktion ab

sergej prokofjev kompositioner
global city business park
erlingson banks
verksamhetschef äldreomsorg lön
personalvetare utbildningar
excel pensions reviews

Stöd i utförandet - Kunskapsguiden

framgå. 16 nov 2020 Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Är du  Att alla berörda ska vet vad som ska göras och vem som har ansvar.