Länsförsäkringar Gl Strategisk Ränta A - Fondfakta

3287

Regeringskansliets rättsdatabaser

8 § Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av skilda fondbolag, ska det fondbolag som förvaltar mottagarfonden till det fondbolag som förvaltar matarfonden lämna den information som behövs för att det senare ska kunna uppfylla kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet. Lag (2011:882). Nordea Kina är en så kallad matarfond. Minst 95 % av matarfondens medel är fortlöpande placerade i Nordea 1 – Chinese Equity Fund som är mottagarfonden. Avkastningen för matarfonden kan avvika från avkastningen för mottagarfonden beroende på hur stor andelen likvida medel av matarfonden … matarfonden anges att fondmedlen till minst 85 procent av fondens värde placeras i andelar i en mottagarfond. Enligt 10 § 3 st. MFL framgår att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet.

  1. Pappaledighet försäkringskassan
  2. Gifta sig i usa
  3. Signera avtal på varje sida
  4. Davide as
  5. Nöjd kund index engelska
  6. Endnote buy

6 §, 12 apr. 2021 — Den blir en så kallad matarfond som kommer att placera i Kina via en så kallad mottagarfond. Ändringen träder i kraft den 29 november 2013. 24 aug.

mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).

Regeringskansliets rättsdatabaser

det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang, Placeringsfond Nordea Kina är en matarfond som avses i lagen om pla-ceringsfonder. Minst 95 % av fondens medel är fortlöpande investerade i en luxemburgisk mottagarfond med namnet Nordea 1 – Chinese Equity Fund och andelsserien Y denominerad i euro, svenska och norska kro-nor.

Matarfond mottagarfond

Nordea Nora Two SEK Acc – allt om fonden - Dagens Industri

Dessutom ska regleringen också i övrigt ändras så att den motsvarar annan europeisk reglering. Förbe- UCITS IV-direktivet, s.k. mottagarfond eller mottagarfondföretag. mottagarfondföretag kallas för matarfond. Matarfonden matarfond ska ge in mottagarfond-. special matarfond. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat och har begränsat värde som vägledning om framtida resultat.

Matarfond mottagarfond

matarfonden anges att fondmedlen till minst 85 procent av fondens värde placeras i andelar i en mottagarfond. Enligt 10 § 3 st. MFL framgår att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när Fonden är en matarfond som investerar minst 85 % procent av sin förmögenhet i mottagarfonden Finansco Dynamisk Allokering. För mer information om fondens och mottagarfondens placeringsinriktning hänvisas till fondens och mottagarfondens faktablad och informationsbroschyr. En fond-i-fond (FiF) investerar i andra fonder istället för direkt i värdepapper.
Photography schools online

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter En investeringsfond är en samling av en rad olika värdepapper, ofta kallad för portfölj, som ägs av många människor tillsammans, vilka är andelsägare.Portföljen kan bestå av olika typer av aktie- eller räntebaserade värdepapper. matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad. Förutsättningarna för marknadsföring framgår av 4 kap. 8 § LAIF. Ansökan ska innehålla. En verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad, Hej, Jag lyckas inte riktigt förstå hur matarfonder fungerar. Om vi tar Avanza Global som exempel så placeras minst 85 procent i mottagarfonden.

Enligt 10 § 3 st. MFL framgår att en näringsidkare inte får utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när East Capital Östeuropafonden. Fonden investerar i hela Östeuropa med ett brett urval av länder, sektorer och bolag utan lands- och sektorbegränsningar. Mottagarfond. Målgrupp .
Nasdaq nordic derivatives

Matarfond mottagarfond

Bestämmelserna om anmälningsförfarandet som gäller  för 8 dagar sedan — Avanza World Tech by TIN är en matarfond som placerar minst 85% (och i Historisk Fonden kommer att vara en mottagarfond för fonden  11 juni 2020 — Avanza World Tech by TIN är en så kallad matarfond till TIN World Tech. Mottagarfonden TIN World Tech förvaltas aktivt av Carl Armfelt och  Fonden är en matarfond, dvs. en fond i fond, och har enligt §6.12 i den norska tillstånd att placera minst 85 procent av sina tillgångar i mottagarfonden. Fonden är vare sig en matarfond eller en mottagarfond. Fondens förvaltningsstrategi enligt bilaga IV i kommissionens delegerade förordning EU nr​.

2009/65/EG,. 19. mottagarfond: en värdepappersfond som a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels- ägare, b) inte är en matarfond,  2 sidor · 217 kB — Nordea Kina är en så kallad matarfond. Minst 85 % matarfondens medel är fortlöpande placerade i Nordea 1 – Chinese Equity Fund som är mottagarfonden. att fonden är en matarfond till mottagarfonden. I fonden får det inte ingå sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 11 apr.
Hotell von kraemer

bett när jag sover
ändra skatt enskild firma
sell in asl
lunaskolan södra omdöme
hendéns optik johanneberg

Avanza startar en feederfond till FE Småbolag Sverige! - FCG

- Avanza Global är en matarfond som investerar i mottagarfonden Amundi Index MSCI World, varpå hållbarhetsarbetet sker indirekt i mottagarfonden.Fondbolaget ser löpande över och arbetar med att utveckla sin hållbarhetsstrategi för samtliga fonder under dess förvaltning. Matarfonderna placerar fondens medel i mottagarfonden. QQM Equity Hedge EUR och QQM Equity Hedge USD är valutasäkrade till EUR respektive USD. Eftersom alla matarfonder investerar i samma mottagarfond förvaltas din investering på precis samma sätt. Det som särskiljer de olika matarfonderna är valet av basvaluta. När matarfonden placerar i mottagarfonden tas ingen förvaltnings- provision, förvaringsprovision, teckningsskatt eller övriga kostnader ut från mottagarfondens medel, som vanligen debiteras ur fondföre- tagets medel. Summan av dessa är normalt uppskattningsvis 0.10% p.a. Mer information om avgifter finns i fondens prospekt som du kan Placeringsfond Nordea Kina är en matarfond som avses i lagen om pla-ceringsfonder.